LHK DesignDISCLAIMER

Toegang tot deze site geeft geen recht om de informatie of delen ervan te reproduceren en/of te
distribueren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor van L.H.K. Photography & Design.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld zijn wij en/of de eigenaar
van deze website niet aansprakelijk voor de onjuistheid van de inhoud of interpretatie daarvan.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Alle foto's en andere informatie beschikbaar op deze site zijn beschermd krachtens de auteurswet.

L.H.K.Photography&Design © 2016 | Website design by L.H.K.Design | Coding by EZERO.nl